Câu điều kiện loại 1 – The First Conditional

Câu điều kiện loại 1 có công thức chung như sau:

      If + hiện tại đơn, ….. + tương lai đơn (will + V).

Câu điều kiện loại 1 dùng để đưa ra những giả thiết CÓ THỂ XẢY RA ở hiện tại hoặc tương lai. Đương nhiên là chúng ta không thể biết rõ ràng điều gì sẽ xảy trong tương lai, nhưng câu điều kiện loại 1 này miêu tả những sự việc hoặc kết quả có thể xảy ra, hoặc dễ dàng trở thành sự thật.

Ví dụ:

  • If it rains, I won’t go to the park.   (Nếu trời mưa, tôi sẽ không đi tới công viên.)
  • If I have enough money, I‘ll buy some new shoes.    (Nếu tôi có đủ tiền, tôi sẽ mua vài đôi giày mới.)
  • She‘ll be late if the train is delayed.   (Cô ấy sẽ bị muộn nếu chuyến tàu bị hoãn.)
  • She‘ll miss the bus if she doesn’t leave soon.     (Cô ấy nhỡ xe bus nếu cô ấy không rời đi sớm.)
  • If I see her, I‘ll tell her.    (Nếu tôi gặp cô ấy, tôi sẽ nói với cô ấy.)

 

So sánh câu điều kiện loại 1 và loại 0:

Câu đk loại 1 diễn tả một tình huống riêng biệt và cụ thể, còn câu đk loại 0 thì diễn tả những điều xảy ra chung chung (không nói riêng 1 tình huống cụ thể nào).

Ví dụ:

(Câu đk loại 0): If you sit in the sun, you get burned. 

=> Ở đây ý của người nói là mỗi khi ai đó ngồi dưới nắng, kết quả tự nhiên là người ấy sẽ bị cháy nắng (một điều hiển nhiên thông thường sẽ xảy ra)

Nhưng (câu đk loại 1): If you sit in the sun, you will get burned.

=> Với câu đk loại 1, người nói chỉ nói đến kết quả sẽ xảy ra ngày hôm nay (ngày thời điểm nói), còn với ngày khác kết quả có thể khác đi. 

 

So sánh câu điều kiện loại 1 và loại 2:

Câu điều kiện loại 1 diễn tả những giả thiết có khả năng xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai (có thật), trong khi đó câu điều kiện loại 2 lại đưa ra những giả thiết không thể xảy ra (không có thật). Việc này đôi khi mang tính chất chủ quan, phụ thuộc vào quan điểm của người nói.

Ví dụ:

(Câu đk loại 1): If she studies harder, she’ll pass the exam.

=> Người nói nghĩ rằng có khả năng cô ấy sẽ học chăm hơn và cô ấy sẽ thi đỗ.

Nhưng (câu đk loại 2):  If she studied harder, she would pass the exam.

=> Người nói nghĩ rằng cô ấy sẽ không học chăm hơn, hoặc điều đó là cực kỳ ít khả năng xảy ra và cô ấy sẽ không thi đỗ được.

>>>>> Học tiếng anh hoàn toàn miễn phí từ A-Z

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về câu điều kiện qua các video chia sẻ dưới đây nhé:

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé:

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 2

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 3

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 4

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 5

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 6

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 7

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 8

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 9

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 10

Xem thêm: Câu điều kiện loại 0 – The Zero Conditional