Ngoại động từ và Nội động từ – Transitive and Intransitive verbs

Ngoại động từ (Transitive Verbs) và Nội động từ (Intransitive Verbs) – Transitive and Intransitive verbs: là hai khái niệm cơ bản mà người học tiếng Anh cần nắm được. Vậy 2 loại động từ này có đặc điểm gì và khác nhau như thế nào? Các bạn hãy xem bài viết dưới đây nhé:

I/ Ngoại động từ (Transitive Verbs):

Nói 1 cách đơn giản thì Ngoại động từ là những động từ nếu đứng một mình thì sẽ chưa tròn nghĩa, mà bắt buộc phải có đi kèm một tân ngữ trực tiếp phía sau thì mới diễn tả đủ nghĩa được.

       Ví dụ:   a, I enjoyed the party      (NOT: I enjoyed).

(Chủ ngữ là ‘I’; động từ chính là ‘enjoyed’ và tân ngữ là ‘the party’.)

Ở đây “to enjoy” là ngoại động từ, nó mang nghĩa là “thưởng thức”. Nếu chúng ta chỉ viết là: I enjoyed thì câu này chưa đủ nghĩa. Thưởng thức cái gì? => Phải có thêm tân ngữ trực tiếp phía sau là “the party” thì câu mới tròn nghĩa: Tôi thưởng thức bữa tiệc. 

                    b,  William likes chocolate.   (NOT: William likes).

(Chủ ngữ là ‘William’; động từ chính là ‘likes’ và tân ngữ là ‘chocolate’.)

Tương tự như trên, “to like” có nghĩa là thích. Nếu chúng ta chỉ viết là: William likes. => Câu sẽ vô nghĩa vì không nói rõ William thích cái gì. Vậy nên bắt buộc phải thêm một tân ngữ trực tiếp phía sau là “chocolate” => William thích sô cô la. Như vậy câu mới đủ nghĩa.

Một số Ngoại động từ khác trong tiếng Anh:

 

II/ Nội động từ (Intransitive verbs)

Trái ngược với Ngoại động từ bắt buộc phải có tân ngữ thì mới đủ nghĩa, Nội động từ là những từ chỉ cần đứng một mình là đã diễn đạt đủ nghĩa của hành động mà KHÔNG CẦN có tân ngữ theo sau.

    Ví dụ:       a,      I sleep.     (Tôi ngủ.)

             (Chủ ngữ là ‘I’; động từ chính là ‘sleep’.)

“to sleep” có nghĩa là ngủ => đã diễn tả trọn vẹn nghĩa của hành động => ko cần phải thêm tân ngữ đứng sau nữa.

                    b,      They are running.     (Họ đang chạy.)

             (Chủ ngữ là ‘They’; động từ chính là ‘run’.)

“to run” có nghĩa là chạy => đã diễn tả trọn vẹn nghĩa của hành động => ko cần phải thêm tân ngữ đứng sau nữa.        

Một số Nội động từ khác trong tiếng Anh:

 

Ngoài ra có 1 số động từ vừa là Nội động từ vừa là Ngoại động từ. Tùy theo ý nghĩa và ngữ cảnh sử dụng mà chúng ta xác định loại động từ phù hợp:

  • John ate the pizza (transitive – ngoại đtừ).       
  • John ate (intransitive – nội đtừ).
  • I see the mountains (Tôi nhìn thấy những ngọn núi. => nhìn bằng mắt thường => ngoại đtừ).
  • I see (Tôi hiểu rồi. => see ở đây có nghĩa là ‘hiểu’ => nội đtừ).

>>>>> Học tiếng anh hoàn toàn miễn phí từ A-Z

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé:

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 2

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 3

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 4

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 5

Các bạn có thể xem thêm video: