Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 7

11
Created on By adminNikko

Trắc nghiệm câu điều kiện - Phần 7

Trắc nghiệm câu điều kiện - Phần 7

1 / 10

I think he is not at home. If he __ in, he ___ the phone.

2 / 10

Come to me if you ___ help.

3 / 10

If I ___ in London now, I could visit British Museum.

4 / 10

I wish that some day I _____ able to marry her.

5 / 10

I wish I ____ enough money to buy the house.

6 / 10

lf the tree hadn't been so high, he __ it up to take his kite down.

7 / 10

I miss my friends. I wish my friends ___ here right now.

8 / 10

lf the wall weren't so high, he __ it up to take his ball down.

9 / 10

You would make better progress if you __ class regularly.

10 / 10

lf you ___ to the course regularly, you ____ a certificate last year.

Your score is

The average score is 51%

0%

>>>>> Học tiếng anh hoàn toàn miễn phí từ A-Z

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé:

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 2

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 3

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 4

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 5

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 6

Xem thêm: Câu điều kiện loại 0 – The Zero Conditional

Câu điều kiện 0,1,2,3 – Công thức và bài tập vận dụng

Các loại câu điều kiện trong tiếng Anh
Các loại câu điều kiện trong tiếng Anh

Xem video giải thích chi tiết về câu điều kiện bên dưới này nhé các bạn