Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 12

8
Created on By adminNikko

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 - Phần 12

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 - Phần 12

1 / 10

............ sing for peace!

2 / 10

I was born .......... May 25th, 1979.

3 / 10

I ............... him since yesterday.

4 / 10

They ............ stamps for 2 years.

5 / 10

How long you .......... English?

6 / 10

Peter ............ with his aunt for several years.

7 / 10

The child ........... ill since last night.

8 / 10

We .......... in HCM city since 1990.

9 / 10

The red book is ........... as the yellow book.

10 / 10

Lan's schoolbag is .......... Hoa's schoolbag.

Your score is

The average score is 58%

0%

Làm thêm:

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 1

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 2

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 3

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 4

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 5

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 6

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 7

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 8

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 9

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 10

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 11

Với các bạn lớp 8 chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 8 thì đây là quãng thời gian cực kỳ quý báu để các bạn có thể củng cố kiến thức của mình và luyện tập thật nhiều đạt hiệu quả cao nhất. Mình chúc các bạn sẽ đạt điểm thi cao nhất trong môn tiếng anh để các bạn đạt được mong muốn của mình nhé.

Trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 học kì 1

Mình cũng đội cộng sự anh ngữ nikko đã cố gắng sưu tầm và biên soạn những dạng câu hỏi luyện thi môn tiếng anh lớp 8 học kỳ 1 làm sao đạt những tiêu chí sau:

  1. Bám sát chương trình học tập và luyện thi của các bạn
  2. Câu hỏi đa dạng
  3. Dạng trắc nghiệm giúp các bạn không mất quá nhiều thời gian mà vẫn đạt hiệu quả cao

>>>> Học tiếng anh hoàn toàn miễn phí từ A-Z

Mời các bạn xem thêm video giải đề thi trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 học kì 1 tại đây nhé:

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé:

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 2

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 3

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 4

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 5

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 6

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 7

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 8

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 9

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 10