Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 14

9
Created on By adminNikko

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 - Phần 14

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 - Phần 14

1 / 10

They .......... English tomorrow.

2 / 10

I .......... there for a long time.

3 / 10

He ......... for London a year ago.

4 / 10

She .......... in Hue for 20 years.

5 / 10

Every day thousands of people ........... by motorbike in Vietnam.

6 / 10

He .......... you next Monday.

7 / 10

The houses ......... taller and larger.

8 / 10

She enjoys .........  fish.

9 / 10

They have lived here ............. 5 months.

10 / 10

Your hat is the same .......... my hat.

Your score is

The average score is 70%

0%

Làm thêm:

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 1

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 2

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 3

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 4

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 5

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 6

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 7

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 8

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 9

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 10

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 11

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 12

Trắc nghiệm ôn thi tiếng Anh học kỳ 1 lớp 8 – Phần 13

Với các bạn lớp 8 chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 8 thì đây là quãng thời gian cực kỳ quý báu để các bạn có thể củng cố kiến thức của mình và luyện tập thật nhiều đạt hiệu quả cao nhất. Mình chúc các bạn sẽ đạt điểm thi cao nhất trong môn tiếng anh để các bạn đạt được mong muốn của mình nhé.

Trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 học kì 1

Mình cũng đội cộng sự anh ngữ nikko đã cố gắng sưu tầm và biên soạn những dạng câu hỏi luyện thi môn tiếng anh lớp 8 học kỳ 1 làm sao đạt những tiêu chí sau:

  1. Bám sát chương trình học tập và luyện thi của các bạn
  2. Câu hỏi đa dạng
  3. Dạng trắc nghiệm giúp các bạn không mất quá nhiều thời gian mà vẫn đạt hiệu quả cao

>>>> Học tiếng anh hoàn toàn miễn phí từ A-Z

Mời các bạn xem thêm video giải đề thi trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 học kì 1 tại đây nhé:

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé:

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 2

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 3

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 4

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 5

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 6

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 7

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 8

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 9

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 10