Trắc nghiệm ôn tiếng anh thi vào lớp 10 – Phần 1

5
Created on By adminNikko

Trắc nghiệm ôn tiếng Anh thi vào lớp 10 - Phần 1

Trắc nghiệm ôn thi vào lớp 10 - Phần 1

1 / 10

He admitted not _____________ his colleagues well.

2 / 10

What will you do to earn for _____________?

3 / 10

The dance club ___________ Mai often goes to will be doing a performance this Christmas.

4 / 10

He suggests that mothers _____________ are employed full-time will not be able to give their children enough care and attention.

5 / 10

She is skilled at _____________ cloth.

6 / 10

This laptop is much more user-friendly, but it costs ___________ the other one.

7 / 10

Lan couldn’t decide ___________ to work with on the project.

8 / 10

All the best theatres and restaurants are ___________ within a few minutes' walk of each other.

9 / 10

Do you know who’s _____________ his pottery workshop?

10 / 10

Peter can just about get ____________ in German.

Your score is

The average score is 52%

0%

Làm thêm:

Trắc nghiệm ôn tiếng anh thi vào lớp 10 – Phần 2

Trắc nghiệm ôn tiếng anh thi vào lớp 10 – Phần 3

Với các bạn lớp 9 chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 thì đây là quãng thời gian cực kỳ quý báu để các bạn có thể củng cố kiến thức của mình và luyện tập thật nhiều đạt hiệu quả cao nhất. Mình chúc các bạn sẽ đạt điểm thi cao nhất trong môn tiếng anh để các bạn đạt được mong muốn của mình nhé.

Trắc nghiệm ôn tiếng anh thi vào lớp 10

Mình cũng đội cộng sự anh ngữ nikko đã cố gắng sưu tầm và biên soạn những dạng câu hỏi luyện thi môn tiếng anh từ 9 vào 10 làm sao đạt những tiêu chí sau:

  1. Bám sát chương trình học tập và luyện thi của các bạn
  2. Câu hỏi đa dạng
  3. Dạng trắc nghiệm giúp các bạn không mất quá nhiều thời gian mà vẫn đạt hiệu quả cao

>>>> Học tiếng anh hoàn toàn miễn phí từ A-Z

Mời các bạn xem thêm video trắc nghiệm ôn tiếng anh thi vào lớp 10 tại đây nhé:

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé:

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 2

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 3

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 4

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 5

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 6

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 7

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 8

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 9

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 10