Trắc nghiệm ôn tiếng Anh thì vào lớp 10 – Phần 10

6
Created on By adminNikko

Trắc nghiệm ôn tiếng Anh thi vào lớp 10 - Phần 10

Trắc nghiệm ôn tiếng Anh thi vào lớp 10 - Phần 10

1 / 10

The pagoda is in a beautiful ___________, close to the sea.

2 / 10

You don't have to go to a supermarket for that. Just wait for a street ___________ to go past, and buy it.

3 / 10

The scenery is ___________ when viewed from the mountain top. It feels like your breath is being taken away.

4 / 10

It can be quite busy here during the tourist __________.

5 / 10

The local government is introducing tougher ___________ to preserve historical sites.

6 / 10

Production methods in the village are normally ___________ from ancestors to the younger generations.

7 / 10

Traditionally, an ‘English breakfast’ is a large cooked breakfast, usually _____ bacon and eggs, toast, baked beans, black pudding, and tea or coffee.

8 / 10

This is the space tourism service ___ is being advertised on our website.

9 / 10

___________ by the sea, the country has the advantage of having a large coastal area.

10 / 10

____ people never seem to put on weight, while others are always on a diet.

Your score is

The average score is 47%

0%

Làm thêm:

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 1

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 2

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 3

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 4

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 5

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 6

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 7

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 8

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 9

Với các bạn lớp 9 chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 thì đây là quãng thời gian cực kỳ quý báu để các bạn có thể củng cố kiến thức của mình và luyện tập thật nhiều đạt hiệu quả cao nhất. Mình chúc các bạn sẽ đạt điểm thi cao nhất trong môn tiếng anh để các bạn đạt được mong muốn của mình nhé.

Bài tập ôn tiếng anh thi vào lớp 10

Mình cũng đội cộng sự anh ngữ nikko đã cố gắng sưu tầm và biên soạn những dạng câu hỏi luyện thi môn tiếng anh từ 9 vào 10 làm sao đạt những tiêu chí sau:

  1. Bám sát chương trình học tập và luyện thi của các bạn
  2. Câu hỏi đa dạng
  3. Dạng trắc nghiệm giúp các bạn không mất quá nhiều thời gian mà vẫn đạt hiệu quả cao

>>>> Học tiếng anh hoàn toàn miễn phí từ A-Z

Mời các bạn xem thêm video trắc nghiệm ôn tiếng anh thi vào lớp 10 tại đây nhé:

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé:

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 2

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 3

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 4

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 5

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 6

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 7

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 8

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 9

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 10