Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 16

4
Created on By adminNikko

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 - Phần 16

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 - Phần 16

1 / 10

You shouldn’t watch TV so much. It’s not good            your eyes.

2 / 10

Are you interested                that story?

3 / 10

All children should take part                        outdoor activities with their friends.

4 / 10

Nga likes beef and my brother likes beef,                       .

5 / 10

It’s time                      recess.

6 / 10

Mai learns                 to use a computer.

7 / 10

Tim and Hoa are the same                  .

8 / 10

Talking is                   common way of relaxing.

9 / 10

All students enjoy                 on the weekend.

10 / 10

Are there                     lamps on the wall?

Your score is

The average score is 38%

0%

Làm thêm:

Trắc nghiệm ôn tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 2

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 3

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 4

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 5

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 6

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 7

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 8

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 9

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 10

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 11

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 12

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 13

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 14

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 15

Với các bạn lớp 7 chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 7 thì đây là quãng thời gian cực kỳ quý báu để các bạn có thể củng cố kiến thức của mình và luyện tập thật nhiều đạt hiệu quả cao nhất. Mình chúc các bạn sẽ đạt điểm thi cao nhất trong môn tiếng anh để các bạn đạt được mong muốn của mình nhé.

Trắc nghiệm ôn tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7

Mình cũng đội cộng sự anh ngữ nikko đã cố gắng sưu tầm và biên soạn những dạng câu hỏi luyện thi môn tiếng anh lớp 7 học kỳ 1 làm sao đạt những tiêu chí sau:

  1. Bám sát chương trình học tập và luyện thi của các bạn
  2. Câu hỏi đa dạng
  3. Dạng trắc nghiệm giúp các bạn không mất quá nhiều thời gian mà vẫn đạt hiệu quả cao

>>>> Học tiếng anh hoàn toàn miễn phí từ A-Z

Mời các bạn xem thêm video giải đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 tại đây nhé:

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé:

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 2

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 3

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 4

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 5

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 6

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 7

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 8

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 9

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 10