Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 18

2
Created on By adminNikko

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 - Phần 18

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 - Phần 18

1 / 10

I                        stay in bed because I have a bad cold.

2 / 10

My mother always drives                        .

3 / 10

You ought                   to the dentist’s.

4 / 10

How                 is your brother ? _ He’s 1.70 meters.

5 / 10

She                  her teeth three times a day.

6 / 10

Stop, please. That is too                       coffee.

7 / 10

A balanced diet is good                     your health.

8 / 10

We won’t attend the meeting tomorrow and                             will he.

9 / 10

It took us an hour                  to Nha Trang.

10 / 10

What kind of                       do you like ? – I like cartoons.

Your score is

The average score is 55%

0%

Làm thêm:

Trắc nghiệm ôn tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 2

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 3

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 4

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 5

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 6

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 7

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 8

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 9

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 10

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 11

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 12

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 13

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 14

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 15

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 16

Trắc nghiệm tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7 – Phần 17

Với các bạn lớp 7 chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 7 thì đây là quãng thời gian cực kỳ quý báu để các bạn có thể củng cố kiến thức của mình và luyện tập thật nhiều đạt hiệu quả cao nhất. Mình chúc các bạn sẽ đạt điểm thi cao nhất trong môn tiếng anh để các bạn đạt được mong muốn của mình nhé.

Trắc nghiệm ôn tiếng Anh học kỳ 1 lớp 7

Mình cũng đội cộng sự anh ngữ nikko đã cố gắng sưu tầm và biên soạn những dạng câu hỏi luyện thi môn tiếng anh lớp 7 học kỳ 1 làm sao đạt những tiêu chí sau:

  1. Bám sát chương trình học tập và luyện thi của các bạn
  2. Câu hỏi đa dạng
  3. Dạng trắc nghiệm giúp các bạn không mất quá nhiều thời gian mà vẫn đạt hiệu quả cao

>>>> Học tiếng anh hoàn toàn miễn phí từ A-Z

Mời các bạn xem thêm video giải đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 1 tại đây nhé:

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé:

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 2

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 3

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 4

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 5

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 6

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 7

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 8

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 9

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 10