viết câu với enough … to cách viết lại câu với enough p1

Bài tập viết lại câu với enough…to là dạng bài tập thường gặp trong dang bài viết lại câu trong tiếng anh các bạn học sinh lớp 5,6,7,8,9,10,11,12 đều sẽ gặp phải.
Trong video này mình sẽ cố gắng giải thích đến các bạn:
1. cấu trúc viết lại câu với enough
2. cách dùng câu enough
3. dạng câu enough
4. viết lại câu sử dụng enough
5. viết lại câu với to

Viết câu với enough … to cách viết lại câu với enough phần 1

Xem thêm:

cách sử dụng tính từ đuôi ing và ed cực dễ nhớ lý thuyết