Viết câu với too…to bài tập cách viết lại câu với too…to

Đây là một dạng bài thường xuyên gặp trong các đề thi tiếng anh của các bạn học sinh, sinh viên cũng như các bạn đã đi làm muốn thi chứng chỉ.

Trong video này mình sẽ cố gắng thông qua bài tập viết lại câu với too to hướng dẫn chia sẻ đến các bạn ngữ pháp tiếng anh cơ bản cũng như tiếng anh mất gốc một số bạn đã mất gốc tiếng anh.

Viết câu với too…to bài tập cách viết lại câu với too…to

Xem thêm: 

cách sử dụng tính từ đuôi ing và ed cực dễ nhớ bài tập