viết lại câu điều kiện loại 1,2,3 câu điều kiện hỗn hợp chuyển từ câu or về if

Viết lại câu trong tiếng anh là một dạng bài các em lớp 5,6,7,8,9,10,11,12 thường gặp phải trong các kỳ thi hay trong các kỳ kiểm tra hết môn tiếng anh như học kỳ 1, học kỳ 2 luôn là nỗi ám ảnh với các bạn học sinh.

viết lại câu điều kiện loại 1,2,3 câu điều kiện hỗn hợp chuyển từ câu or về if

Trong video ngoài hướng dẫn các bạn làm bài tập viết lại câu điều kiện loại 1,2,3 thì còn hướng dẫn các bạn cách chuyển câu điều kiện hỗn hợp và cách chuyển cầu từ câu OR về IF. Những dạng bài tập áp dung có đáp án với các cách hướng dẫn các bạn dễ hiểu hơn nhé.

Xem thêm: câu điều kiện trong tiếng anh loại 0,1,2,3 lý thuyết câu điều kiện cơ bản