viết lại câu điều kiện loại 3, viết lại câu với unless cách làm

Viết lại câu trong tiếng anh là một dạng bài các em lớp 5,6,7,8,9,10,11,12 thường gặp phải trong các kỳ thi hay trong các kỳ kiểm tra hết môn tiếng anh như học kỳ 1, học kỳ 2 luôn là nỗi ám ảnh với các bạn học sinh. Nhất là với dạng bài viết lại câu điều kiện loại 0,1,2,3 trong tiếng anh lại càng làm các bạn vất vả hơn.

viết lại câu điều kiện loại 3, viết lại câu với unless cách làm

Xem thêm: viết lại câu điều kiện loại 2, viết lại câu với unless cách làm