học tiếng anh online miễn phí anh ngữ nikko

viết câu với enough … to cách viết lại câu với enough p1

Bài tập viết lại câu với enough…to là dạng bài tập thường gặp trong dang bài viết lại câu trong tiếng anh các bạn học sinh lớp 5,6,7,8,9,10,11,12 đều sẽ …

học tiếng anh online miễn phí anh ngữ nikko

viết lại câu điều kiện loại 1, viết lại câu với unless cách làm

Viết lại câu trong tiếng anh là một dạng bài các em lớp 5,6,7,8,9,10,11,12 thường gặp phải trong các kỳ thi hay trong các kỳ kiểm tra hết môn tiếng …

học tiếng anh online miễn phí anh ngữ nikko

cách chia câu điều kiện, chữa bài tập chia động từ câu điều kiện loại 1,2,3

Câu điều kiện là câu diễn tả một sự việc sẽ xảy ra với điều kiện một sự việc khác xảy ra, hay nói nôm na là câu “nếu… thì…” …

học tiếng anh online miễn phí anh ngữ nikko

chữa bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 1,2,3 tiếng anh có đáp án

Trong tiếng Anh câu điều kiện dùng để diễn đạt, giải thích về một sự việc nào đó có thể xảy ra khi điều kiện nói đến xảy ra. Hầu …