câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 – The Zero Conditional

Câu điều kiện loại 0 có công thức như sau: IF + hiện tại đơn, …. hiện tại đơn.           (IF + S + Vs/es, S + …

động từ chỉ trạng thái

Động từ chỉ trạng thái (Stative Verbs) và cách sử dụng

Một số động từ trong tiếng Anh không được sử dụng ở các thì tiếp diễn (vd. hiện tại tiếp diễn hay tương lai tiếp diễn). Chúng ta gọi những …

học tiếng anh online miễn phí anh ngữ nikko

viết câu với enough … to cách viết lại câu với enough p1

Bài tập viết lại câu với enough…to là dạng bài tập thường gặp trong dang bài viết lại câu trong tiếng anh các bạn học sinh lớp 5,6,7,8,9,10,11,12 đều sẽ …

học tiếng anh online miễn phí anh ngữ nikko

viết lại câu điều kiện loại 1, viết lại câu với unless cách làm

Viết lại câu trong tiếng anh là một dạng bài các em lớp 5,6,7,8,9,10,11,12 thường gặp phải trong các kỳ thi hay trong các kỳ kiểm tra hết môn tiếng …

học tiếng anh online miễn phí anh ngữ nikko

chữa lỗi sai trong câu tiếng anh có đáp án, về 12 thì tiếng anh

Chắc hẳn dạng bài tập tìm lỗi sai trong tiếng Anh đã gây không ít khó khăn cho các bạn trong quá trình học tập. Anh Ngữ Nikko tổng hợp …

học tiếng anh online miễn phí anh ngữ nikko

cách chia câu điều kiện, chữa bài tập chia động từ câu điều kiện loại 1,2,3

Câu điều kiện là câu diễn tả một sự việc sẽ xảy ra với điều kiện một sự việc khác xảy ra, hay nói nôm na là câu “nếu… thì…” …