câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 – The Zero Conditional

Câu điều kiện loại 0 có công thức như sau: IF + hiện tại đơn, …. hiện tại đơn.           (IF + S + Vs/es, S + …

học tiếng anh online miễn phí anh ngữ nikko

viết câu với enough … to cách viết lại câu với enough p1

Bài tập viết lại câu với enough…to là dạng bài tập thường gặp trong dang bài viết lại câu trong tiếng anh các bạn học sinh lớp 5,6,7,8,9,10,11,12 đều sẽ …