Trắc nghiệm ôn tiếng Anh thi vào lớp 10 – Phần 3

2
Created on By adminNikko

Trắc nghiệm ôn tiếng Anh thi vào lớp 10 - Phần 3

Trắc nghiệm ôn tiếng Anh thi vào lớp 10 - Phần 3

1 / 10

If you want to stay slim and healthy, you _________ reduce the amount of fast food you eat every day.

2 / 10

Sound symbolism means that we often ____________ the meaning of a word from its sound.

3 / 10

The station building used to be a high wooden _____ with a curved roof.

4 / 10

It's a great experience to be sitting comfortably in a ___________ pulled by someone through the ancient streets.

5 / 10

The garlic sausage is also sold pre-packed in _________.

6 / 10

In winter, many Swedes travel to a country ___ there’s a lot of sunshine.

7 / 10

My grandfather is the ___________ oldest artisan in the village; Ngoc’s grandfather is the oldest.

8 / 10

A ___________ is a solid figure or object, made by carving or shaping wood, stone, clay, etc.

9 / 10

All food products should carry a list of _________ on the packet.

10 / 10

Beyond 2030 is a forum _____________ allows students to share their vision of the future.

Your score is

The average score is 35%

0%

Làm thêm:

Trắc nghiệm luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 1

Trắc nghiệm luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 2

Với các bạn lớp 9 chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 thì đây là quãng thời gian cực kỳ quý báu để các bạn có thể củng cố kiến thức của mình và luyện tập thật nhiều đạt hiệu quả cao nhất. Mình chúc các bạn sẽ đạt điểm thi cao nhất trong môn tiếng anh để các bạn đạt được mong muốn của mình nhé.

Trắc nghiệm ôn tiếng anh thi vào lớp 10

Mình cũng đội cộng sự anh ngữ nikko đã cố gắng sưu tầm và biên soạn những dạng câu hỏi luyện thi môn tiếng anh từ 9 vào 10 làm sao đạt những tiêu chí sau:

  1. Bám sát chương trình học tập và luyện thi của các bạn
  2. Câu hỏi đa dạng
  3. Dạng trắc nghiệm giúp các bạn không mất quá nhiều thời gian mà vẫn đạt hiệu quả cao

>>>> Học tiếng anh hoàn toàn miễn phí từ A-Z

Mời các bạn xem thêm video trắc nghiệm ôn tiếng anh thi vào lớp 10 tại đây nhé:

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé:

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 2

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 3

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 4

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 5

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 6

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 7

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 8

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 9

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 10