Trắc nghiệm ôn tiếng Anh thi vào lớp 10 – Phần 4

0
Created on By adminNikko

Trắc nghiệm ôn tiếng Anh thi vào lớp 10 - Phần 4

Trắc nghiệm ôn tiếng Anh thi vào lớp 10 - Phần 4

1 / 10

‘The cinnamon buns ___________ my mother makes are the best in the world!’ he said.

2 / 10

If you like, I can _____________ flowers on the cushion covers for you.

3 / 10

___________ she’s young, she’s the most famous artisan in the village.

4 / 10

Today’s cities are ___________ than cities in previous times.

5 / 10

In this town, they _____________ all the frames in steel.

6 / 10

These red buttons are only used in case of _____________.

7 / 10

The new sports ___________ has six tennis courts.

8 / 10

It is important to decide if promotion should be based on merit or ____.

9 / 10

He spoke a ________ of French that we found hard to understand.

10 / 10

The paintings ____ Mr. Brown has in his house are worth around £100,000.

Your score is

The average score is 0%

0%

Làm thêm:

Trắc nghiệm luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 1

Trắc nghiệm luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 2

Trắc nghiệm luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 3

Với các bạn lớp 9 chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 thì đây là quãng thời gian cực kỳ quý báu để các bạn có thể củng cố kiến thức của mình và luyện tập thật nhiều đạt hiệu quả cao nhất. Mình chúc các bạn sẽ đạt điểm thi cao nhất trong môn tiếng anh để các bạn đạt được mong muốn của mình nhé.

Bài tập ôn tiếng anh thi vào lớp 10

Mình cũng đội cộng sự anh ngữ nikko đã cố gắng sưu tầm và biên soạn những dạng câu hỏi luyện thi môn tiếng anh từ 9 vào 10 làm sao đạt những tiêu chí sau:

  1. Bám sát chương trình học tập và luyện thi của các bạn
  2. Câu hỏi đa dạng
  3. Dạng trắc nghiệm giúp các bạn không mất quá nhiều thời gian mà vẫn đạt hiệu quả cao

>>>> Học tiếng anh hoàn toàn miễn phí từ A-Z

Mời các bạn xem thêm video trắc nghiệm ôn tiếng anh thi vào lớp 10 tại đây nhé:

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé:

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 2

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 3

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 4

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 5

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 6

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 7

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 8

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 9

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 10