Trắc nghiệm ôn tiếng Anh thi vào lớp 10 – Phần 18

12
Created on By adminNikko

Trắc nghiệm ôn tiếng Anh thi vào lớp 10 - Phần 18

Trắc nghiệm ôn tiếng Anh thi vào lớp 10 - Phần 18

1 / 10

Would you like _______ out with me ?

2 / 10

Peter sometimes helps his sister ________.

3 / 10

I would rather _______ at home than ______ out with you.

4 / 10

He was too scared ______ Mary what he really thought.

5 / 10

She suggested _________ a break for a while.

6 / 10

The baby _______. Don’t make so much noise.

7 / 10

Seldom ________ he go shopping with his wife.

8 / 10

______ for help, the woman tried to get out of the burning house.

9 / 10

_______ here before ? - Yes, I ________ my holidays here last year.

10 / 10

Avoid ______ such a mistake again.

Your score is

The average score is 57%

0%

Làm thêm:

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 1

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 2

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 3

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 4

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 5

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 6

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 7

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 8

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 9

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 10

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 11

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 12

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 13

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 14

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 15

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 16

Luyện thi tiếng anh vào lớp 10 – Phần 17

Với các bạn lớp 9 chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 thì đây là quãng thời gian cực kỳ quý báu để các bạn có thể củng cố kiến thức của mình và luyện tập thật nhiều đạt hiệu quả cao nhất. Mình chúc các bạn sẽ đạt điểm thi cao nhất trong môn tiếng anh để các bạn đạt được mong muốn của mình nhé.

Bài tập ôn tiếng anh thi vào lớp 10

Mình cũng đội cộng sự anh ngữ nikko đã cố gắng sưu tầm và biên soạn những dạng câu hỏi luyện thi môn tiếng anh từ 9 vào 10 làm sao đạt những tiêu chí sau:

  1. Bám sát chương trình học tập và luyện thi của các bạn
  2. Câu hỏi đa dạng
  3. Dạng trắc nghiệm giúp các bạn không mất quá nhiều thời gian mà vẫn đạt hiệu quả cao

>>>> Học tiếng anh hoàn toàn miễn phí từ A-Z

Mời các bạn xem thêm video trắc nghiệm ôn tiếng anh thi vào lớp 10 tại đây nhé:

Làm thêm bài tập trắc nghiệm câu điều kiện dưới đây nhé:

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 1

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 2

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 3

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 4

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 5

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 6

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 7

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 8

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 9

Trắc nghiệm câu điều kiện – Phần 10